OBSAH

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
20.4.2021 - Daň z pridanej hodnoty
Kurzy mien 16.4.2021
1 EUR1,2 USD (+0,01)
1 EUR0,87 GBP (+0,01)
1 EUR4,56 PLN (-0,01)
1 EUR25,94 CZK (-0,07)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Produkt manažér

2020.01 Úvodník


Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu Expert manažérstva kvality sme pre vás pripravili ďalšie informácie, ktoré sa týkajú problematiky riadenia organizácie v spoločnosti, ktorá aplikovala systém manažérstva kvality.

POZOR! Viete aké zmeny nastali normou STN EN ISO 9000:2016? Pripravili sme pre vás porovnanie zmien v normách, ich hlavné črty, a taktiež informácie k procesnému prístupu v rámci aplikácie týchto noriem v podniku.

Ako si poradiť v rámci prípravy dokumentácie k manažérstvu kvality? Nezabudnite, že dokumentácia systému manažérstva kvality musí spĺňať všetky požiadavky normy STN EN ISO 9001:2016 a mala by byť tiež prehľadná a zrozumiteľná pre všetky zainteresované strany v organizácii ako aj mimo nej, ktoré s ňou prídu do kontaktu.

Časopis reaguje na požiadavku pravidelnej aktualizácie informácii o aplikácii noriem manažérstva kvality v praxi. Ako aplikujete normy manažérstva kvality vo vašom podniku? Ak nie ste si istí či postupujete správne - využite jedinečnú možnosť – položiť odbornú otázku ohľadom manažérstva kvality v rámci vášho predplatného tohto časopisu.

S prianím príjemného čítania


Ing. Nadežda Fuksová
odborná redaktorka

Online časopis Expert manažérstva kvality  je odborný časopis, ktorý reaguje na aktuálne témy z oblasti manažéstva kvality. Odborné informácie, ktoré časopis obsahuje, sú zamerané na špecifické normy a európske štandardy, ktoré sú dôležité pre certifikáciu organizácie. Keďže manažérstvo kvality je dynamicky rozvíjajúca sa súčasť riadenia spoločnosti, pravidelný prísun aktuálnych informácii Vám zabezpečí rýchlu orientáciu v tejto odborne náročnej oblasti. 

V časopise Vás čakujú vybrané témy z oblastí:

 • manažérske systémy
 • politika a organizačné zabezpečenie manažérstva kvality v organizácii
 • zodpovednosť manažmentu
 • manažérstvo zdrojov
 • meranie, analýzy, zlepšovanie
 • dokumentácia v rámci manažérsva kvality
 • novinky, postrehy, "best practices" z praxe manažérov kvality

Čo je nové v online časopise?

S on-line časopisom získate:

 • Aktuálne informácie z oblasti manažérstva kvality
 • Záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve
 • Praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z Vašej praxe
 • Jeho obsah je neustále aktualizovaný, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám
 • Odpovedný servis na otázky týkajúce sa manažérstva kvality od odborníka z praxe

O autorovi

Prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. – Garant časopisu

Prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. pôsobí ako vedúci Katedry technológie stavieb a vedúci Centra manažérstva kvality v stavebníctve (CEMAKS) pri Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a prednáša problematiku manažérstva kvality v slovenskom a anglickom jazyku na STU Bratislava od roku 1998 a od roku 2008 na VUT v Brne. Je zakladateľom CEMAKS v roku 1996 a doteraz pôsobí v tejto organizácii ako vedúci. CEMAKS je držiteľom certifikátu na systém manažérstva kvality od roku 1998, ktorý bol udelený medzinárodnou organizáciou Bureau Veritas. Posledných 25 rokov sa aktívne venuje manažérstvu kvality a integrovanému systému manažérstva kvality, environmentu a BOZP. Od roku 2013 do 2019 zastával funkciu generálneho sekretára medzinárodnej asociácie pre automatizáciu a robotizáciu v stavebníctve (IAARC). Prednášal vo viac ako 20 krajinách Európy a sveta. Je držiteľom: národnej ceny SR za kvalitu v roku 2008 udelenej prezidentom SR, medzinárodnej TUCKER-HASEGAWA ceny udelenej prezidentom Medzinárodnej asociácie pre automatizáciu a robotizáciu v stavebníctve (IAARC) v USA v roku 2016, ocenenia Profesor roka 2009 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave udeleného rektorom STU, medailí udelených dekanom Stavebnej fakulty STU v Bratislave, dekanom Stavebnej fakulty TU Košice a dekanom Stavebnej fakulty VUT Brno 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: